به گزارش خبرگزاری برنا از  فارس، مهندس سید محمد علی افشانی در همایش ملی زبان و هویت که با حضور دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با بیان این که زبان چیزی است که بیش از همه، جامعه ما را به هم مرتبط می سازد، اظهار داشت: زبان در حکم اسکلت و سازه ای است که اقوام و ادیان مختلف را در کشور به هم پیوند داده و پیوند محکمی ایجاد می کند که حاصل آن انسجام ملی است.
وی با اشاره به این که زبان ابزار ارتباطات و چیزی است که جوامع به وسیله آن توانسته اند داشته ها و دانش خود را با یکدیگر مبادله کنند، افزود: بدون زبان امکان هیچ نوع مبادله ای وجود ندارد؛ اگر مترجمی نباشد که زبان دومی را به نفر اول تفهیم کند، امکان هیچ نوع مبادله ای وجود ندارد.
استاندار فارس با تاکید بر این که تضعیف زبان تضعیف هویت یک ملت و منافع ملی است، گفت: برای حفظ وحدت و یکپارچگی باید هر روز زبان ملی ما تقویت شود و این کار بر عهده متخصصان و بزرگان زبان و ادب این سرزمین است.
مهندس افشانی اظهار امیدواری کرد: همایش ملی زبان و هویت باعث تقویت زبان و ادب پارسی، تقویت بنیان های ملی و استحکام وحدت و یکپارچگی مردمان این سرزمین که سالیان متمادی در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیز داشته اند، شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از نادران دوران بود، اظهار داشت: وی نقش بزرگی در عمران و آبادانی این سرزمین داشت و کارهای بزرگی را در کشور شروع کرد و یا به پایان رساند.
استاندار فارس تصریح کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در یک جمله گشاینده انسدادهای پیش روی جامعه و انقلاب بود.
مهندس افشانی با اشاره به این که مردم بزرگ ایران نشان دادند که قدرشناسند و قدر خدمتگذاران صادقی را که در آغوش مردم هستند می دانند، افزود: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار مردم بود و مردم در بدرقه او نشان دادند که قدردان هستند.
وی گفت: قدرشناسی جزء فرهنگ غنی مردم ایران است که خدمتگذاران خود را فراموش نمی کنند.