با برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت قایقرانی استان آذربایجان شرقی، سید عطا شرفشاهی با کسب حد نصاب آراء اعضای مجمع به مدت 4 سال پیش رو ریاست هیأت قایقرانی استان را عهده دار شد.

لینک کوتاه خبر