سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با اشاره به اجرای عملیات واکنش سریع آتش نشانان بیان داشت: این آتش سوزی خودرو که در داخل جایگاه سوخت رخ داده بود با تلاش آتش نشانان به سرعت مهار و از سرایت حریق به جایگاه سوخت پیشگیری شد.

علیرضا زبردست متذکر شد: قبل از حضور آتش نشانان، افراد حاضر در جایگاه با استفاده از خاموش کننده های دستی اقدام به اطفاء حریق کرده بودند که در نهایت با اقدام سریع آتش نشانان این آتش سوزی مهار و اطفاء حریق شد.

در این آتش سوزی خوشبختانه صدمات جانی وجود نداشت و اجرای عملیات اطفاء حریق این حادثه را آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴ با فرماندهی عبادی به اتمام رساندند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: