مجمع عمومی عادی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران ارشد ملی و استانی افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر