به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، سونیا اندیش در حاشیه بازدید از مرکز ماده ۱۶ تبریز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این ارتباط اظهار داشت: راه اندازی این مراکز از نیازهای حیاتی تبریز در حوزه اجتماعی بوده و وجود این مراکز در مدیریت بحران های اجتماعی بخصوص در حوزه زنان موثر و ضروری است.

او با تاکید بر لزوم هماهنگی و همراهی تمام دستگاه های متولی و همچنین سازمان های مردم نهاد در مدیریت معضل های اجتماعی خاطرنشان ساخت: وجود مراکز فوق در کنار تلاش در جهت آگاه سازی و آموزش های اجتماعی ضروری بوده و شورای شهر و شهرداری تبریز در راه اندازی این مراکز همکاری خوبی دارند

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: