با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان آذربایجان شرقی سید جلال میر محمدی بعنوان رئیس جدید آن هیئت بمدت چهار سال انتخاب شد.

لینک کوتاه خبر