به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، آل هاشم با تاکید بر اینکه کارشناسان اداره کل ضمن برآورد نسبی در سال جاری با تامین اعتبارات دولتی به ۲۷ قشلاق در شهرستانهای کلیبر ، اهر ، میانه و خدافرین و ۱۲ یورد در ییلاقات استان، جهت تامین آب دائمی اقدام نموده است که عشایر منطقه بهره مند خواهند شد .

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۵۰ خانوار عشایری با ۵۰۰۰۰ راس دام در قشلاقات فوق مشغول به تولید مواد لبنی و پرورش دام میباشند، گفت: با تامین آب دائمی به جز افزایش وزن در دامها، شاهد افزایش بهداشت و جهش تولید در سال جاری خواهیم بود که یکی از اقدامات مهم درراستای پدافند غیر عامل خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: