دکتر وحید مجیدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ضمن تشریح خدمات این مجموعه همزمان با شیوع بیماری کرونا گفت: درصد هزینه‌ها با تعرفه دولتی در بستری و 70 درصد سرپایی هزینه‌های آزمایشگاهی (که بیشتر آنها در بخش دولتی بودند) پرداخت شده است.

وی از برداشتن برخی گایدلاین‌های مرتبط با خدمات تشخیصی و لغو محدودیت در انجام آنها خبر داد و گفت:  به طور مثال در مواقع عادی دوره زمانی برای انجام سی تی اسکن 180 روز می باشد، اما نیاز ارائه این خدمت به بیمار کرونایی موجب شد این محدودیت‌ها را حذف کنیم.

وی گفت: تمدید دفترچه بیمه‌های که برگه سفید داشت اما اعتبار آن پایان یافته بود (در دو نوبت) تا تاریخ 31 خرداد ؛1399 انجام شد.

مجیدی  با اشاره به تمدید زمان پروتکل های مرتبط به داروهای پرونده ای و یا داروهای خاص در دوران اپیدمی کرونا گفت: در مواقع عادی پروتکل ویژه برای دریافت این دسته از دارو ها وجود دارد ، بیمار هر 3 ماه یکبار برای بررسی بهبود بیماری و مصرف و یا عدم مصرف دارو، موثر بودن داروهایی مانند داروهای شیمی درمانی باید مراجعه نماید اما در دوران شیوع کرونا این ضوابط سهلتر گردید تا بیماران نیاز به مراجعه نداشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: