به گزارش خبرگزاری برنا در  آذربایجان شرقی، سعید حاجی زاده با اعلام این خبر گفت: در جلسه اخیر شورای نامگذاری معابر، یک کوی در خیابان شهید انصاری فرد به کوچه شهید محمد پایسته و یک کوچه در خیابان طالقانی به کوچه شهید عیسی کیاور تغییر نام یافت.

او افزود: تغییر نام خیابان پیروزی در قراملک به خیابان شهید نمکی، نامگذاری کوچه محل سکونت شهید خلیل رونده در خیابان انقلاب به نام این شهید والامقام و یک کوچه در خیابان شهید شریفی به کوچه شهید عیوض زلفی نیز از دیگر تصمیمات جلسه اخیر شورای نامگذاری معابر بود.

به گفته حاجی زاده، نام یک میدان در خیابان طالقانی به میدان شهید علی جعفری، یک کوچه در خیابان منجم به کوچه شهیدان نوحه خوان، یک کوچه در خیابان عباسی به کوچه شهیدان ابراهیمی و یک کوچه در آخر عباسی به کوچه شهید حسن بهمن یار تغییر نام پیدا کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: