رقابت های شنای مسافت کوتاه قهرمانی کشور جام آذربایجان پسران کشور در تبریز با قهرمانی زنجان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، در پایان 2 روز رقابت مهیج و فشرده در استخر آبادگران تبریز، تیم پسران زنجان با کسب 374 امتیاز قهرمان شد و تیم اصفهان با 370 امتیاز دوم شد و تیم قزوین با کسب 360 امتیاز سوم شد.

در رده بندی تیمی تیم های شهید شوشتری نیشابور، نیل آموزش و پرورش تهران، کرمانشاه چهارم تا ششم شدند.

در رقابت های بعد از ظهر پایانی مسابقات و در ماده 100 متر پروانه امیر سینا حسین لو از زنجان با زمان 1 دقیقه و 4 ثانیه و 34 صدم ثانیه قهرمان شد و رکورد ایران را بهبود بخشید و جواد صدوقی از شهید شوشتری نیشابور دوم شد و مهرشاد افقری از اصفهان سوم شد.

در ماده 50 متر کرال پشت امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز با زمان 29 ثانیه و 22 صدم ثانیه قهرمان شد و رکورد ایران را ارتقاء داد و در این ماده علی فتحی از شهید شوشتری نیشابور دوم شد و محمد عارفی فر از اصفهان سوم شد.

در ماده 100 متر مختلط انفرادی متین سهران از اصفهان با زمان 1 دقیقه و 8 ثانیه و 73 صدم ثانیه اول شد و علی سراوند از کرمانشاه دوم شد و متین شجاعی از زنجان سوم شد.

در ماده 50 متر گروانه امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز با زمان 28 ثانیه و 67 صدم ثانیه قهرمان شد و جواد صدوقی و امیر ماله میرچگینی دوم و سوم شدند.

در ماده 4 در 100 متر مختلط تیمی تیم شهید شوشتری نیشابور با زمان 4 دقیقه و 33 ثانیه و 73 صدم ثانیه قهرمان شد و تیم زنجان و اصفهان دوم و سوم شدند.

رقابت های شنای مسافت کوتاه قهرمانی کشور جام آذربایجان پسران کشور در تبریز با حضور 23 تیم باشگاهی و استانی حضور داشتند.

در ماده 100 متر کرال پشت امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز با رکورد 1 دقیقه و 2 ثانیه و 97 صدم ثانیه قهرمان شد و رکورد این ماده را در کشور که از آن رهام پیروانی با زمان 1 دقیقه و 4 ثانیه و 68 صدم ثانیه بود بهبود بخشید و علی فتحی از شهید شوشتری نیشابور دوم شد و سید آریا خیابانی از آموزش و پرورش تهران سوم شد.

در ماده 200 متر پروانه امیر سینا حسنلو از زنجان با زمان 2 دقیقه و 26 ثانیه و 67 صدم ثانیه قهرمان شد و رکورد ایران را ارتقا داد و متین فتحی از آموزش و پرورش تهران دوم شد و جواد صدقی از شهید شوشتری نیشابور در رده سومی ایستاد.

در ماده 50 متر قورباغه علی سراوند از کرمانشاه اول شد و فرشید قناعتی از شهید شوشتری نیشابور دوم شد و علیرضا ملکی از آموزش و پرورش تهران سوم شد.

در ماده 50 متر آزاد امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز دوباره رکورد ایران را در همین ماده شکست و با زمان 25 ثانیه و 74 صدم ثانیه قهرمان شد و رادمهر ملکی از زنجان و متین سهران از اصفهان سوم شد.

در ماده 100 متر قورباغه علی سراوند از کرمانشاه با زمان 1 دقیقه و 15 ثانیه و 22 صدم ثانیه قهرمان شد و فرشید قناعتی از شهید شوشتری نیشابور دوم شد و علیرضا ملکی از نیل آموزش و پرورش تهران سوم شد.

در ماده 200 متر کرال پشت علی فتحی از شهید شوشتری نیشابور با زمان 2 دقیقه و 20 ثانیه و 40 صدم ثانیه قهرمان شد و رکورد ایران را در ماده 4 ثانیه بهبود بخشید و امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز نائب قهرمان شد و متین شجاعی از زنجان سوم شد.

 در ماده 100 متر آزاد امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز توانست رکورد 56 ثانیه و 16 صدم ثانیه را ثبت و رکورد این ماده را در کشور در این رده سنی بهبود بخشد.
در این ماده رادمهر ملکی از زنجان توانست به مقام دومی برسد و  سید آریا خیابانی از قزوین در رده سومی ایستاد.
در ماده 4 در 100 متر آزاد تیمی تیم اصفهان با زمان 4 دقیقه و 8 ثانیه و 35 صدم ثانیه اول شد و تیم های قزوین و زنجان دوم و سوم شدند.
در ماده 200 متر قورباغه علی سراوند از کرمانشاه با زمان 2 دقیقه و 45 ثانیه و 71 صدم ثانیه اول شد و علیرضا ملکی از نیل آموزش و پرورش تهران دوم شد و متین شجاعی از زنجان سوم شد.
در ماده 200 متر مختلط انفرادی علیرضا ملکی از آموزش و پرورش تهران با زمان 2 دقیقه و 31 ثانیه و 14 صدم ثانیه اول شد و ماله میر پگینی از قزوین دوم و متین سهران از اصفهان سوم شد.