مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری ایران گفت: در حال حاضر سی و پنج درصد تاکسی رانی کشور فرسوده است و برای حل آن می توان روش های متفاوتی را بکار گرفت.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مسعود طیبی در حاشیه هشتمین مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور که در محل تالار اندیشه تبریز برگزار شد، اظهار داشت: دعوت به همکاری از شرکت های خصوصی در اداره ناوگان تاکسی رانی شهری می تواند از عوامل موثر در بهبود وضعیت فعلی تاکسیرانی کشور باشد.

وی، افزود: در این خصوص می توان سرویس مدارس را نیز با تجهیزات و فناوری های نوین دنیا همراه کرد.

وی، ادامه داد: متاسفانه یکی از عمده ترین مشکلات تاکسیرانان در امر سرویس مدارس تنها 20 الی 50 درصد سهم رانندگان است.

وی، این اتفاق را در راستای استفاده درست از وقت و انرژی بسیار مناسب دانست و اضافه کرد: با استفاده از هوشمند سازی و پر کردن وقت تلف شده تاکسی ها در طول روز توسط شرکت های حمل و نقل مشکلات حمل و نقل عمومی و کمبود تاکسی رفع خواهد شد و در آمد تاکسی ها به مرور افزایش خواهد یافت.