مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: شهرسازی یکی از مقوله های مجهول توسعه پایدار شهری است که باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، توحید اخلاقی در نشست علمی تخصصی روز جهانی شهرسازی با بیان این مطلب افزود: اهمیت دادن به این مقوله وظیفه همگانی را می طلبد ضمن آنکه توسعه پایدار شهری نیز بر سرمایه انسانی استوار است.

وی ادامه داد: مطالعات شهری، حقوق شهری و خدمات شهری همگی در ارتباط با سرمایه های انسانی هستند.

وی اضافه کرد: در حوزه ماموریت اداره کل راه و شهرسازی نیز این خلاء وجود دارد  که باید در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

اخلاقی افزود: توسعه پایدار یک شهر باید از یک اقتصاد پررونق، فرهنگ غنی و محیط امن و پاک و سرشار از شادابی و زندگی باشد.