شهرداری منطقۀ یک تبریز از پتانسیل بالای سرمایه گذاری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، شهردار منطقۀ یک تبریز با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: پروژه های مشارکتی در بعد سرمایه گذاری پتانسیل بالای این منطقۀ را نشان می دهد و این مهم عامل اصلی رشد وتوسعه متوازن شهری بوده و پیشرفت همه جانبه را در این منطقه به دنبال خواهد داشت.

مهدی یوسفی افزود: برج مرکز تجارت جهانی در منطقۀ ولیعصر یکی از پروژه های مشارکتی و تجاری در منطقۀ یک بوده و به جهت واقع شدن تبریز در شاهراه جادۀ ابریشم و به لحاظ پیشینۀ تاریخی موجب حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و کارخانجات بوده و رشد و شکوفائی و توسعه منطقه یک را محقق می سازد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقۀ یک مجری برخی از پروژه های مشارکتی و خدماتی کلیدی در سطح تبریز بوده و با عنایت به  تداوم سیاست های عمرانی و خدماتی در جهت رشد و بالندگی منطقه گام های اساسی برداشته شده که برج مرکز تجارت جهانی با تمامی امکانات رفاهی، خدماتی و آموزشی و تجاری یکی از پروژه های بنام استان در این منطقه واقع شده و با بهره برداری کامل از این مجموعه شاهد توسعه و رشد و آبادانی و حضور چشمگیر سرمایه گذاران در این منطقه خواهیم بود.

وی افزود: اجرای دقیق و صحیح پروژه های مشارکتی و تسریع در اتمام پروژه های عمرانی ضمن رعایت دقیق استانداردهای لازم جزء اولویت های اساسی در حوزۀ عمرانی و خدماتی بوده و توسعه شهری لازمه توجه ویژه همراه با برنامه ریزی صحیح و مدون جهت نیل به آرمانشهری آباد است.

شهردار منطقه یک تبریز با اشاره به پتانسیل فوق العادۀ این منطقه در حوزه سرمایه گذاری عنوان نمود: با توجه به اجرای سیاست های کلان شهرداری و تاکید شهردار تبریز و همچنین برنامه های آتی شورای شهر، این منطقه به لحاظ برخورداری از امکانات مناسب و زیرساخت های اساسی توسعۀ شهری از پتانسیل فوق العاده ای در بخش سرمایه پذیری و سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشارکتی و دخیل نمودن بخش خصوصی در اجرای طرح های کلیدی عمرانی، تجاری برخوردار بوده و در همین راستا کلیۀ تلاش خود را در جهت جذب مشارکت بخش  خصوصی و بسترسازی و حمایت از سرمایه گذاران را سر لوحۀ کاری خود قرار خواهیم داد.