معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از مهندس علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، مدیران و کارکنان این شرکت که منجر به قرار گرفتن در " سطح دوم " ارزیابی عملکرد سال 1393 در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری گردیده است، با تحریر و تحویل لوح سپاس، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی توانسته است در ارزیابی عملکرد سال 1393 در " سطح دوم " در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری قرار گرفته و لوح تقدیر دریافت کند.
متن این لوح تقدیر به شرح ذیل است:
شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی
توسعه و بالندگی صنعت آب و برق و دستیابی به توسعه پایدار، مرهون حرکت نظام مند تمامی ارکان در راستای سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو می باشد.
اینک که تلاش های آن شرکت در دستیابی به اهداف سالیانه منجر به قرار گرفتن در  " سطح دوم "  ارزیابی عملکرد سال 1393 شرکت های آب و فاضلاب شهری گردیده، از اهتمام مدیران و کارکنان خدوم آن شرکت قدردانی نموده و توفیق روز افزون آن شرکت در ارتقای کمیت و کیفیت خدمت رسانی به مردم شریف   کشورمان را از خداوند متعال خواستارم.
رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا