از هنرمندان پیشکسوت استان در جشنواره "گپ هنرمندان" در تبریز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، در این آیین از "خسرو پایاب" در زمینه تئاتر، "یدالله نوعصری" در زمینه فیلم، "عباس آل یاسین" در زمینه عکس، "ابراهیم پشت پناه" در زمینه نقاشی، "کریم صدق روحی" در زمینه نقاشی، "عاشیق پاشایی"، "جمشید وجدنیا" در زمینه خوشنویسی و "رضازاده" در زمینه مجسمه سازی و "فائقی" تجلیل شد.

گروه "گپ" با همکاری موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، جشنواره  "گپ هنرمندان" را در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار کرد.