سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده در واحد تحقیق و پژوهش این سازمان گردشگران تبریز شاخص های تمیزی و پاکیزگی شهر، آب و هوای بکر، شهر بدون گدا و بدون آلودگی صوتی را برای تبریز مزیت دانستند.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رضا خلیلی افزود: این سازمان هر ساله در دو مرحله نوروز و تابستان از گردشگرانی که به تبریز سفر می کنند نظر سنجی کتبی انجام می دهد که در نتیجه این نظرسنجی ها و مقایسه نتیجه آن ها در چند سال اخیر اکثر گردشگران تبریز را شهری پاکیزه و تمیز، با آب و هوای بکر، شهری بدون گدا و همچنین به دلیل تردد کم موتور سیکلت در سطح شهر شهری با حداقل  آلودگی صوتی عنوان کردند.

خلیلی ادامه داد: تلاش سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز این است که با ارائه نتایج این نظرسنجی ها به ادارات مربوطه و همچنین سایر واحدهای شهرداری تبریز ضمن تقویت نکات مثبت به نکات منفی و مورد توجه گردشگران نیز توجه شود و بتوانیم تبریز را به شهری گردشگر پسند تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: طبق روال سال های گذشته این این سازمان برای استقبال از گردشگران تابستانی برنامه های ویژه ای را در نظر دارد و پس از پایان ماه مبارک رمضان و با آغاز سفرهای تابستانی این ویژه برنامه ها نیز آغاز خواهد شد.