نامگذاری یکی از میادین اصلی شهر ملکان به نام "میدان قلم" در جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرستان ملکان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملکان از نامگذاری یکی از میادین اصلی شهر ملکان به نام « میدان قلم » به مناسبت روز قلم، خبر داد.

به گفته فرجی، قلم که زبان اندیشه و هویت بخشی به فرهنگ تمدن هاست به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های فرهنگ اسلامی نیز مطرح است و با توجه به آیه شریفه ن والقلم، وظیفه اصحاب  فرهنگ و هنر در توجه هرچه بیشتر به این مقوله فرهنگی دوچندان می شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به پیشنهاد و پیگیری این اداره مبنی بر نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان قلم و همچنین وجود شاخصه های ارزشمند فرهنگی از هنر شاخص شهرستان که هنر خوشنویسی است و فعالیت ارزشمند هنرمندان خوشنویس و برگزاری نخستین جشنواره استانی خوشنویسی مشق عشق و همچنین وجود دانشگاه و حوزه علمیه در این شهر زمینه نامگذاری میدانی به این نام فراهم شد و برابر مصوبه این شورا میدان مابین میادین شهرداری و انگور به نام میدان قلم نامگذاری و به تصویب اعضا رسید.