مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه در تبریز تأکید کرد: میزان بهره برداری از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید سالانه 8 درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مرتضی موسوی در جلسه معرفی مشاور در راستای استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و تعدادی از معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی برگزار شد، با معرفی مشاور ذیربط، اظهار داشت: بر اساس سیاست های وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی، برای حفظ حقوق حقابه کلیه ذینفعان و دستیابی دولت به اهداف تعیین شده، در حوضه های آبریز شامل بیش از یک استان و یا دارای طرح ملی در حال اجرا، مشاور مستقل از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب تعیین شده است.

وی همچنین پایش و نظارت بر بهره برداری از منابع آب در حوضه آبریز را از وظایف اصلی این مشاوران برشمرد.

موسوی در ادامه همچنین از همکاری مدیران، کارکنان و کارشناسان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با دفتر حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه قدردانی کرد.

در این جلسه همچنین توضیحاتی در خصوص فرایند پایش و نظارت، از جمله به روز رسانی منابع و مصارف، پرهیز از تصمیم گیری های نقطه ای، منطقه ای و شهرستانی با اتخاذ رویکرد حوضه ای به موضوع و اولویت بندی فعالیتها همراه با ارائه گزارش مبسوطی از تجارب قبلی توسط مشاور ارائه شد.

همچنین در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز ضمن اظهار خرسندی از استقرار سامانه مدیریت یکپارچه منابع آب درحوضه آبریز دریاچه ارومیه، استفاده از ظرفیت های ذینفعان، بهره برداران و مردم و مسئولان به عنوان عوامل تأثیرگذار اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

در این جلسه همچنین مدیران حاضر در جلسه به طرح سوالات خود در مورد نحوه استقرار سامانه مدیریت یکپارچه منابع آب درحوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداختند و پاسخ های لازم ارائه شد.