معاون مالی و اداری شهردار تبریز با اشاره به برخی شبهه‌افکنی‌ها در خصوص فیش حقوقی شهردار تبریز، گفت: فیش حقوقی منتشرشده، حاوی کل دریافتی ایشان است و در واقع، تفاوتی بین مجموع دریافتی و رقم منتشرشده نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مظفر سلیمانی تصریح کرد: به دنبال طرح موضوع فیش‌های حقوقی برخی شهرداران و مدیران کشور، شهردار تبریز در روزهای اخیر، دستور داد که فیش حقوقی‌شان منتشر شود، اما متاسفانه این صداقت با تلاش برخی برای شبهه‌افکنی در صحت‌و‌سقم فیش همراه بود. 

معاون مالی و اداری شهردار تبریز، اضافه کرد: با توجه به عدم تفریغ بودجه در سال‌های 93 و 94، شهردار در سه سال اخیر، هیچ‌گونه حق فنی دریافت نکرده‌اند؛ همچنین از بابت اعزام به ماموریت‌های داخلی و خارجی که قانوناً شامل مزایایی است، ایشان از دریافت حق ماموریت خودداری کرده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: مجموع دریافتی حقوق و مزایای ایشان، به طور واضح در فیش آمده‌ است.