با حکم شهردار تبریز سه انتصاب در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، صادق نجفی طی حکمی منصور برادران را به عنوان مسئول پیگیری مسائل کلان‌شهرها و مدیر اجرایی UCLG ( سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ) و مسائل مربوط به اطلس شهرهای اسلامی منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری، اکبرزاده، به عنوان مشاور و مسئول پیگیری دستورات شهردار تبریز به سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و شهرداری‌های مناطق منصوب شد. 

خسرو خیری نیز طی حکمی به عنوان مدیر فرهنگی، هنری و تفریحی و قائم‌مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز منصوب شد.

نجفی در احکام صادره بر لزوم بهره‌گیری از تجارب مدیریتی و پویاسازی و محتوامحوری در برنامه‌های اجرایی تاکید کرده است.