معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تمامی مدیران استان، مکلف به حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محمد صادق پورمهدی در جلسه کمیته مشارکت های مردمی و کار آفرینی اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پروژه های عمرانی استان، ابراز کرد: باید تمامی مدیران مربوطه با همکاری یکدیگر برای تحقق کامل مصوبات و مسایل طرح شده در جلسات این چنینی، تلاش کنند.

وی افزود:  باید در اسرع وقت و به طور دقیق، عملکرد شفاف و نهایی تمامی دستگاه های اجرایی استان در ارتباط با واگذاری پروژه ها به بخش غیردولتی، ارایه شده و موانع عمده در این خصوص، مشخص و تصمیات لازم برای مرتفع ساختن آن ها اتخاذ شود.

پورمهدی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید با تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و تشویقی، آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این بسته ها استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم کاهش بروکراسی های اداری در مورد سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گفت: انتظار داریم که مدیران استانی، نهادینه کردن مشارکت بخش خصوصی در موضوع سرمایه گذاری را سرلوحه اهداف خود قرار دهند.

پور مهدی  در ادامه با اشاره به نقش بانوان در ایجاد اشتغال و افزایش تولید و بهره وری در جامعه اظهار کرد: این قشر می تواند با فعالیت های ارزنده خود در مسیر تحقق کامل اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نقش آفرین باشد.

وی در بخشی از سخنان خود از شهرداران و دهیاران خواست که برای تحقق اهدافی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مشارکت مردمی و ... بیش از پیش تلاش  وهمکاری کنند.