رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان آذربایجان شرقی از حوزه قضایی بخش مهربان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محسن هاشم زاده پس از بازدید در جمع همکاران قضایی و اداری حاضر شد.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مضاعف همکاران گفت: مأموریت اصلی حفاظت و اطلاعات کمک کردن به همکاران و صیانت از ایشان می باشد.

 وی همچنین ضمن تأکید بر رعایت تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: حتماً با مراجعه کنند گان با ملاطفت رفتار شود.

در ابتدای این جلسه مسعود لعلی سراب، رییس حوزه قضایی مهربان ضمن خیر مقدم به حضور رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان از تلاش ها و فعالیت های همکاران تقدیر و تشکر کرد.