مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بقایای استخوان های یافت شده در تبریز مربوط به یک گور دسته جمعیِ تاریخی نیست، تاریخی و باستانی بودن آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، آبدار گفت: طبق نتیجه اعلام شده از سوی کارشناسان و باستان شناسان اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، بقایای استخوان های یافت شده تاریخی و باستانی نیست و حاشیه های مربوط به کشف گور دسته جمعیِ تاریخی صحت ندارد.

وی افزود: نظر اداره کل میراث فرهنگی استان طی مکاتباتی به مراجع ذیربط اعلام شده است.