مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی از همکاری این منطقه و بخش های علمی و فنی کشور فرانسه  در پنج محور تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست جمع بندی سفر رایزن علمی و فنی سفارت فرانسه در تهران به تبریز اظهار کرد: ایجاد و توسعه همکاری های دوجانبه در عرصه های علمی و فناوری بین منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی و بخص های فناوری کشور فرانسه در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق صحبت های صورت گرفته مقرر شد  همکاری های مشترک در زمینه های توسعه فناوری بیوتکنولوژی و صنایع غذایی، توسعه فناوری در زمینه طراحی مد، توسعه فناوری در حوزه تولید خودرو و قطعات خودرو، توسعه فناوری در بخش کشاورزی و توسعه فناوری در زمینه دربرق و الکتروینک مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

نماینده تام الاختیار استاندار آذربایجان شرقی در حوزه فناوری خاطرنشان کرد: پتانسیل های ویژه استان در زمنیه های مطرح شده به صورت دقیق در اختیار طرف فرانسوی قرارمی گیرد تا بتوانیم با تکیه بر اطلاعات دقیق این همکاری ها را آغار کنیم.

وی گفت: همکاری های فی مابین با تاکید و تمرکز بر حوزه فناوری می تواند در بخش های مشاوره ای، سرمایه گذاری ، برگزاری همایش ها و کارگاه ها، ایجاد ارتباط با شرکت ها، دانشگاه ها و کارآفرینان ، انتقال دانش فنی و... باشد.

رایزن علمی و فنی سفارت جمهوری فرانسه در تهران نیز در این نشست بر ادامه همکاری های فی مابین تاکید کرد.

پیر آندره پوته، گفت: ادامه همکاری ما با تاکید بر برگزاری نشست های تخصصی تر ادامه خواهد داشت.