ارزیابی عملکرد بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور تیم ارزیاب شرکت توزیع نیروی برق کلانشهر شیراز، در ستاد و امورهای این شرکت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، این ارزیابی به منظور بهبود فعالیت های فنی و اجرایی شرکت های زیر مجموعه توانیر، در این شرکت انجام شد.

بر اساس برنامه زمان بندی شده از سوی شرکت توانیر، پس از جلسه افتتاحیه، ارزیابی عملکرد واحدهای بهره برداری در کنار بازدید میدانی امورهای مختلف برق تبریز آغاز شد.

این گزارش می افزاید: حوزه فعالیت های بهره برداری در امورها و همچنین دفاتر نظارت بر بهره برداری، ایمنی و کنترل ضایعات، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق، امور تعمیرات و عیب یابی و ... از جمله واحدهای مورد ارزیابی بود.

لازم به ذکر است با مراجعه و استقرار تیم ارزیابی در امورهای برق روشنایی، باغمیشه، قراملک، اسکو، سهند و ...، مستندات مربوط به عملکرد واحدهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.