به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، این بازی روز چهارشنبه ۳۰ فروردین راس ساعت ۱۷/۴۵ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و در این بازی رحیم شاهین و غلامزاده، حاج بابایی را در امر قضاوت یاری خواهند نمود.