به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، متن این پیام به شرح زیر است.

در بالندگی جوامع مترقی نقش سازمانهای مردم نهاد به دلایل گوناگون جدی ترین مراقبت دولتهاست.

اعتماد به این سازمان ها و پر رنگ کردن آنها در مشارکت های متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای شتاب بخشیدن به جریان توسعه فرهنگی ضروری است.

خوشبختانه در نمونه ای موفق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اذربایجان شرقی با اعتماد به یک سازمان مردم نهاد توانسته نتایج چشمگیری کسب کند .

انجمن کارتونیستهای تبریز گرچه در آغاز کار متشکل از جوانانی کم سن و سال بود که با تردید به فعالیتهایشان نگریسته می شد اما اکنون بعد از ١٦ سال از تاسیس آن ما شاهد تاسیس تنها موزه کارتون کشورمان، برترین پایگاه اطلاع رسانی کارتون و چاپ حدود پنجاه کتاب در این رابطه هستیم .

یکی دیگر از ثمرات این اعتماد، برگزاری جشنواره های موفق بین المللی کارتون تبریز می باشد که شاهدی بر به بار رسیدن این نهال می باشد.امید است با عنایت به این نمونه و نمونه های مشابه بتوانیم در سایر زمینه ها نیز از مشارکت عمومی مردم و فرهیختگان و هنرمندان بهره مند گردیده و جامعه به سوی تعالی در حرکت باشد.

محمد محمدپور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی