به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، حمید شکری در جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب شهری در میانه افزود: انتخابات و پشتیبانی مردم از نظام در کشور ما موهبتی الهی به شمار می رود.

وی به ناامنی کشورهای منطقه اشاره کرده افزود: به پشتیبانی ملت ایران و انتخابات برگزار شده شاهد امنیت پایدار در منطقه هستیم و حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی بر این امنیت و اقتدار می افزاید.

فرماندار ویژه میانه اطمینان بخشی به مردم درباره امانتداری از رای آنها به عنوان حق الناس را از وظایف مجریان انتخاباتی عنوان نموده افزود: لازمه این امر جدیت، عزم و احساس مسئولیت در انجام وظیفه می باشد و باید گفت عملکرد درست  ما در پای صندوقهای رای ثابت خواهد کرد که امانتدار واقعی مردم هستیم.

شکری بر آمادگی، بی طرفی و امانتداری از سوی عوامل و مجریان انتخاباتی تاکید کرده گفت: آموزش کافی و احساس مسئولیت بیشتر سبب خواهد شد تا انتخابات در کمال صحت، سلامت و امنیت برگزار شود.

در ادامه جلسه حسن سلیمی کارشناس امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری ویژه شهرستان میانه به ارائه آموزش لازم انتخاباتی برای اعضای شعب پرداخت.