به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان‌شرقی، حافظ باباپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بین 201 هزار و 674 جلد سند مالکیت در بخش روستایی و 20 هزار و 374 جلد سند مالکیت در بخش شهری با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و اداره کل ثبت اسناد، صادر شده است. 
  
وی با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال 95 در بخش صدور سند مالکیت، گفت:  سال گذشته موفق شدیم در 6789 جلد سند روستایی و 3428 جلد سند شهری صادر کنیم. 
  
به گفته باباپور، 283 هزار و 652 واحد مسکونی روستایی که شامل 71 درصد واحدهای مسکونی روستایی است، سند مالکیت دارند. 
  
وی در خصوص سهمیه استان در این زمینه در سال 96، گفت: امسال نیز بر اساس برنامه، باید 7294 جلد سند روستایی و 2548 جلد سند شهری صادر کنیم. 
  
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: طبق برنامه باید در طول برنامه پنج ساله از سال 90 تا 95، 87 هزار و 20 جلد سند صادر می‌کردیم که موفق شدیم 57 هزار و 967 جلد سند صادر کنیم.