به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، این همایش 27اردیبهشت ماه راس ساعت 20:30در سالن همایش پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

حزب اعتدال و توسعه شهرستان تبریز با انتشار پوسترهایی اقشار مختلف مردم رابرای حضور در این مراسم دعوت کرده است.