به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، دکتر مجید خدابخش در حکمی، بنا به پیشنهاد شهردار تبریز و به استناد مصوبه شورای سازمان قطار شهری تبریز و حومه و در اجرای بند14-4 ماده 14 اساس‌نامه سازمان، مصطفی مولوی فرد را به‌عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان منصوب کرد.

مهندس مصطفی مولوی در حال حاضر مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی است و از جمله مسئولیت های اجرایی وی می توان به معاونت فنّی و عمرانی دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان ،مشاور عمرانی استاندار در دوران سازندگی  و مسئول پیگیری  طرح های ملی استان، مشاور سیاسی استاندار وقت  (دکتر محمّدزاده  )، تشکیل، راه اندازی و مدیریت دفتر مهندسی وزارت  دفاع در چهار استان ترک نشین به مرکزیت تبریز ، مسئول مهندسی وزارت دفاع در شمالغرب کشور و اجرای پروژه های متعدد وزارت دفاع در شمالغرب کشور از جمله سد سازی ، راه سازی ، ساماندهی املاک نیروهای مسلح منطقه،  هماهنگی کارخانه های زیر مجموعه وزارت دفاع در منطقه اشاره کرد.