به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، فرزاد رحمانی گفت:  ساعت ۲۱:۳۰ روز دوشنبه با دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری مرد جوانی در استخری داخل شهر میانه سریعا اورژانس این شهر عازم محل شد .

وی افزود:  کارشناسان اورژانس وقتی با پیکر بیهوش آقای ۱۸ساله روبرو شدند سریعا اقدامات احیا پیشرفته قلبی ریوی را شروع و تا بیمارستان ادامه دادند و ادامه عملیات احیا در بیمارستان انجام یافت که متاسفانه موثر واقع نشد و فوت جوان تایید شد.