به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، ایرج شهین باهر در جریان بازدید خود از ساختمان مرکزی شهرداری منطقه دو تبریز بر تسهیل و تسریع اجرای بروکراسی ها، تاکید کرد و افزود: کاهش دفعات مراجعه متقاضیان در طول مراحل اخذ پروانه و سایر خدمات شهرداری رویکرد اصلی شهرداری تبریز قرار داده ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به تاثیر منفی شرایط اقتصادی در حجم ساخت و سازها، شهرداری تبریز توانسته بدون دریافت وام بانکی هزینه ها و منابع مالی اجرای پروژه های مختلف را تامین کند.

شهین باهر ادامه داد: برخلاف ادوار گذشته پروژه های عمرانی شهرداری باید پیوست فرهنگی و زیست محیطی نیز داشته باشد تا از هزینه تراشی های اضافی بعد از بهره برداری جلوگیری شود.

شهردار تبریز اضافه کرد: تسهیل ورود بخش خصوصی در اجرای پروژه های مختلف شهرداری با هدف ایجاد درآمد پایدار برای طرفین یکی از دستاوردهای بزرگ رویداد گردشگری تبریز 2018 است و برای برون رفت از معضلات کمبود منابع مالی از این فرصت نهایت استفاده را بکنیم.