به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، کانال آب کشاورزی و بهسازی کانال آبیاری عمومی روستای قره‌تپه از جمله این طرح‌ها بود که برای اجرای آن دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین پروژه آسفالت راه روستای الماس تسوج با اعتبار نه میلیارد ریال افتتاح شد.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از پروژه آسفالت راه روستای تیل که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در حال اجراست بازدید کرد.