به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،طرح محدودیت زمانی تردد خودروهای باری درمحدوده مصوب 1385 کلانشهر تبریز، در هفتهمین جلسه کمیته فنی سازمان حمل و نقل بار تصویب شد.

در ابتدای این جلسه فاضل نادری گفت بر اساس بند 12مصوبه شماره 38454/ت53172ه مورخه2/4/95هئیت وزیران مبنی برمنوط بودن تردد ناوگان حمل ونقل بار و مسافر درون کلانشهرها به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری که درخصوص برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز افزود: در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوای محدوده مرکزی شهر، طرح محدودیت زمانی تردد ناوگان باری در محدوده مصوب سال1385توسط کارشناسان سازمان حمل ونقل بار تهیه و جهت بررسی و در صورت صلاحدید تصویب در کمیته فنی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: از مزایای این طرح میتوان به  کاهش ترافیک و آلودگی هوادر محدوده مرکزی شهر به وسعت 320هکتار اشاره کرد.

نادری  ضمن تقدیر از ریاست پلیس راهور شهرستان تبریز به علت حضور درجلسه کمیته فنی ادامه داد : پلیس راهور  نیز طی مکاتباتی متقاضی این طرح گردیده است.

سرهنگ آبراهه رئیس پلیس راهور شهرستان تبریزنیز با اشاره به اینکه طبق پیش بینی های صورت گرفته درصورت اجرائی شدن این طرح نزدیک به 10درصد از آلودگی هوا و ترافیک محدوده مرکزی شهرکاسته خواهد شد، از آمادگی کامل پلیس برای همکاری در این خصوص خبرداد.

در ادامه جلسه طرح فوق توسط کارشناسان مربوطه تشریح و پس از بحث و بررسی وارائه  نظرات اعضاء کمیته فنی، کلیات آن  تصویب ومقرر گردید جهت طی مراحل قانونی اقدامات لازم انجام گیرد .