به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، خودروی حامل امام جمعه منطقه آزاد ارس در خیابان امام خمینی (ره) شهر جلفا در یک سانحه رانندگی واژگون شد.

حال عمومی امام جمعه جلفا خوب بوده و تنها از ناحیه دست دچار آسیب شده است.