به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مسعود پزشکیان که به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در تالار وحدت این مجموعه حاضر شده بود در حین سخنرانی با اعتراض ها شدید عده ای از دانشجویان حاضر روبرو شد و بعد از انتقاد از این نوع رفتارها سالن را ترک کرد.

در این برنامه عده ای اندک از دانشجویان با انتقاد های تند حین سخنرانی نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی اخلال ایجاد کردند.

وی در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم با تاکید بر اینکه تمام مشکلات کشور از نبود عدالت سرچشمه می گیرد گفت: تصور می کنم مشکل کشور این است که حاکمان و قدرتمندان قانون را براساس عدالت بنویسیند؛ بر اساس عدات اجرا کنند و بر اساس عدالت قضاوت کنند.

وی  در پاسخ به شعارهای عده ای معدود که از ابتدای سخنرانی تلاش داشتند جلسه را بر هم بزنند گفت: اگر دانشگاه و دانشجو هم بر اساس عدالتخواهی تربیت نیابد، هربلایی که بخواهند سرش می آورند.

وی با انتقاد شدید از تهمت زنندگان گفت: اگر منطق دارید، با منطق صحبت کنید؛ درحالی تهمت و افترا می زنید که زندگی من شفاف است و برخلاف مدعیان حامی شما، از هیچ امتیازی استفاده نکرده ام.