به گزارش خبرگزاری برنا در  آذربایجان  شرقی، بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان، در منطقه تیکمه_داش کلیه مدارس دوره‌های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح تعطیل خواهد بود.

در منطقه هشترود نیز کلیه مدارس روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهد کرد.