به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، امروز مردم استان آذربایجان شرقی در تمامی شهر ها و روستاها همگام و هم صدا با ملت ایران اسلامی به خلق حماسه ای دیگر پیوستند.

اینک در طلیعه خورشید چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی مردم‌انقلابی تبریز و دیگر شهرستان های استان آذربایجان شرقی با سر دادن سرود های انقلابی این روز بزرگ‌را جشن گرفته اند.