به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علیار راستگو اظهار داشت: مسائل و مشکلات آذربایجان شرقی نیز در همان مرحله انتظامی یا حتی مراحل عادی رفع شده و تاکنون به مرحله امنیتی نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی امن ترین استان کشور بوده و نشاط و امنیت بر آن حاکم است، ادامه داد: 34 حزب مجوز دار در خانه احزاب آذربایجان شرقی عضو هستند.

راستگو بیان کرد: 830 میلیارد ریال در بخش سلامت و 860 میلیارد ریال در مدرسه سازی توسط خیرین تعهد و بیش از 80 درصد آن محقق شده است.