به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، زهرا ساعی در همایش بررسی نقش زنان در تصادفات جاده‌ای افزود: در دهه های اخیر به دلیل افزایش تصادفات درون شهری، برون شهری و تصادفات جاده ای جرائم راهنمایی و رانندگی تشدید شده است.

وی ادامه داد: با افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی تا حدودی آمار تصادفات کنترل شد ولی با وجود این قوانین آمار تصادفات منجربه فوت و معلولیت همچنان بسیار بالا است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نگرش های اثربخش در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بارها تاکید کرده ام قوانین تا حدودی بازدارنده است بنابراین در این زمینه باید اقدامات بسیاری انجام داد.

ساعی با بیان این که با قوانین شفاف و قاطع می توان جلوی بسیاری از جرائم را گرفت، افزود: در کنار اعمال قوانین، آموزش نقش بسیار مهمی در نهادینه شدن مسائل در جامعه دارد.

وی با اشاره به نقش بسزایی زنان در فرهنگسازی مسائل فرهنگی تاکید کرد: به عنوان تک تک افراد جامعه باید خروجی همایش ها و کارگاه های آموزشی را در ابتدا به خانواده خود منتقل کنیم تا با فرهنگ سازی شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نقش سازمان های متولی فرهنگ را در ارتقای فرهنگ جامعه بسیار موثر دانست و افزود: بر اساس آمار در تصادفات رانندگی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد عوامل مربوط به خطای انسانی مانند خواب آلودگی و سبقت های غیرمجاز است.

ساعی با بیان این که باید قانونمنداری به نسل آینده منتقل شود، تاکید کرد: در تصادفات رانندگی که منجربه صدمات به افراد می شود دولت هزینه های بسیاری را متحمل می شود.

وی با بیان این که در حوزه رانندگی زنان نسبت به مردان قانون مدارتر هستند، گفت: براساس آمار بهداشت جهانی تصادفات رانندگی زنان نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بسیار کم است.