به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مرتضی موحد نیا در جریان بازدید از مرکز آموزش کارکنان شهرداری تبریز، بر اهمیت هدفمندی اجرای این طرح ها تاکید کرد.

وی گفت: افزایش بهره‌وری کارکنان شهرداری تبریز و تقویت روحیه مسئولیت پذیری کارکنان در قبال وظایف سازمان و درخواست‌های شهروندان در تمامی مراحل آموزش لحاظ می‌شود.

موحدنیا همچنین در جریان اجرای طرح آموزشی کارکنان سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز با اهمیت خواندن تمامی فرایند های آموزشی دارای محوریت اخلاق حرفه‌ای افزود: شهرداری تبریز در صدد است با چابک‌سازی سیستمی بهترین کیفیت در اجرای خدمات را ارائه دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیته آموزش شهرداری تبریز بر اهمیت توانمند سازی هر چه بیشتر کارکنان شهرداری تبریز در سال ۹۸ با برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس عناوین متناسب پست سازمانی تاکید شده است.

موحد نیا با اشاره به ضرورت اجرای سیاست واحد آموزشی تصریح کرد: استفاده بهینه از فضای فیزیکی موجود و بازدید های ادواری از نحوه آموزش، در کاهش هزینه های اجرایی نیز موثر است.