به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، زهرا ساعی در جشنواره بین المللی بزرگداشت پروین اعتصامی با اشاره به جایگاه والای پروین اعتصامی در ادبیات فارسی گفت: پروین اعتصامی در زمانی زندگی می کرد که فضا و امکانات لازم برای فعالیت بانوان وجود نداشت ولی با این وجود به اندازه ای از لحاظ ادبی رشد کرده که در تاریخ ادبیات فارسی ماندگار شده است.

وی ادامه داد: اعتصام الملک پدر پروین در تمام عرصه های ادبی و فرهنگی حمایت ویژه ای از پروین کرده به طوری که استعداهای پروین در یک فضای ادبی به خوبی رشد کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اشعار پروین اعتصامی از همان دوران کودکی در مجله بهار چاپ می شد و این اشعار در افراد فرهیخته و برجسته آن زمان مانند مرحوم ملک الشعرای بهار بسیار تاثیرگذار بوده است.

ساعی با بیان این که در اشعار پروین اعتصامی رگه هایی از ادبیات دنیا وجود دارد، اظهار کرد: پروین اعتصامی کاملا به حوزه ادبیات فارسی مسلط بود و همچنین با ادبیات برخی از کشورهای دنیا آشنا بود.

وی یکی از ویژگی های بارز اشعار پروین اعتصامی را سرودن اشعار حق طلبی در شرایط خفقان سیاسی زمان پهلوی دانست و تاکید کرد: علاوه بر احیای ادبیات سنتی، سایر ویژگی های اشعار پروین باعث شد تا این اشعار در تاریخ ادبیات فارسی برای همیشه ماندگار شود.

وی با اشاره به جایگاه والای اشعار پروین اعتصامی در نزد مقام معظم رهبری گفت: سال گذشته اقدامات مورد نیاز برای ساخت فیلم پروین اعتصامی انجام شده به طوری که فیلم نامه این شاعر زن تبریزی نیز نوشته شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی پروین اعتصامی را افتخاری برای تبریز و خطه آذربایجان عنوان کرد و افزود: اگر پروین اعتصامی زندگی طولانی داشت بدون تردید، اکنون آثار بسیاری از این شاعر زن تبریزی داشتیم .

ساعی با بیان این که آثار بر جای مانده از پروین اعتصامی بسیار گرانمایه است، اظهار کرد: در تاریخ معاصر بانوان بسیاری در عرصه های مختلف علمی، هنری و سیاسی وجود دارند که این موضوع نشان می دهد موانع نباید باعث توقف بانوان ما شود.

وی با بیان این که بانوان کشور ما در تمام عرصه ها ثابت قدم هستند و همواره به جلو حرکت می کنند، افزود: بانوان جامعه ما مطالبات به حقی دارند که باید با آرامش و منطق پیگیر این خواسته ها بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی پروین اعتصامی را الگویی مناسب برای جامعه دانست و گفت: پروین سرآمد شاعران معاصر است که در این زمینه نه تنها اساتید دانشگاهی، بلکه اساتید بین المللی نیز این موضوع را تائید کرده اند.

ساعی با بیان این که اشعار پروین اعتصامی برای ما بسیار ارزشمند است، ادامه داد: بسیاری از اشعار پروین به زبان های مختلف چاپ شده و در دنیا مورد توجه قرار گرفته است بنابراین این میراث فرهنگی آذربایجان باید حفظ شود.