به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، دختر نوجوان تبریزی که از پل هوایی اتوبان پاسداران قصد خودکشی داشت با ورود پلیس از این اقدام خود منصرف شد.