به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ، روابط عمومی یک سازمان ورزشی با این تعدد رشته و هوادارانی عاشق رشته، باشگاهها و تیمهای محبوب خود دقتی بیش از نمونه های دیگر می طلبد که در نوع خود منحصر به فرد است.

در حالی که مسائل به وقوع پیوسته یک تیم فوتبال را زیر نظر دارید باید همزمان نیز ارتباط و تعامل خوبی با ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف در منطقه داشته و برای کسب اطلاع از روند اردوهای آنان در تیمهای ملی، مسابقات داخلی و خارجی آنان، انگیزش و نکات بسیار دیگری که نقش یک روابط عمومی را به رخ کشیده و بارز می کند، ایفای نقش کنید.

در این میان، اگر چه چندین برنامه، مسابقه و رویداد مختلف با هم تقارن زمانی و حتی مکانی داشته باشند، روابط عمومی به عنوان چشم بینا و گوش شنوای هر سازمان ورزشی باید درآنجا حضوری موثر و کارا داشته باشد؛ حضوری که منجر به چینش دقیق برنامه زمانبندی، تعیین سخنرانان و مدعوین ویژه یک همایش، جشنواره یا ... می شود.

کارمند روابط عمومی بودن یعنی عشق ورزیدن به کاری که 24 ساعت شبانه روز و بدون وقفه در اختیار سازمان هستید.

روابط عمومی هم در خط مقدم است وهم در پشت صحنه، ولی در برخی سازمانها انگونه که شایسته این واحد است گرامی داشته نمی شود و شاید، این ناشی از عدم وجود اطلاعات کافی برخی مدیران در خصوص نقش و جایگاه روابط عمومی ها است.

کارکنان روابط عمومی هر سازمان ورزشی ضمن ایجاد و حفظ تعادل ارتباط بین واحدهای درون سازمانی باید با رسانه های محلی و سراسری و مخاطبان گروههای مختلف جامعه نیز ارتباط خوبی داشته باشد تا فعالیتهای سازمان متبوع خود را در دسترس و معرض دید جامعه قرار دهند.

با نیم نگاهی به ساختار سازمانها، جایگاه روابط عمومی را هم عرض با مدیرعالی سازمان می بینیم که این موضوع نقش بی بدیل روابط عمومی در هر سازمان را نشان می دهد.

با این اوصاف، روابط عمومی جایگاهی است مقدس و ویترین یک سازمان، که مردم داری و مدارا کردن در انجا تاثیر بسیاری از دارایی معنوی سازمان را به مخاطبان و عموم جامعه القا می کند.

 

یادداشت: محمد سلیمی