به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،  وزیر علوم همچنین کتابخانه تخصصی این دانشکده را که در چهار طبقه با مساحتی بالغ بر یک هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان در یک خانه تاریخی ایجاد شده است، افتتاح کرد.

 

8500 نسخه کتاب با شش هزار عنوان کتاب و 20 عنوان نشریه در این کتابخانه موجود است.

 

وجود دو قرائت‌خانه در دو بخش خواهران و برادران با ظرفیت 100 نفر از جمله امکانات این کتابخانه است.

 

وزیر علوم همچنین از محوطه دانشکده معماری و تعدادی از خانه‌های تاریخی این دانشکده از جمله خانه صدقیانی، بازدید کرد.