به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، خلیل ساعی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با وجود آغاز دوره تبخیر همچنان آب موجود دریاچه 5 میلیارد متر مکعب است، در حالی که در دوم تیرماه سال گذشته 2.08 میلیارد متر مکعب آب وجود داشت، به عبارتی آب موجود در دریاچه 2.92 میلیارد متر مکعب نسبت به مشابه سال گذشته و 3.95 میلیارد متر مکعب نسبت به ابتدای سال زراعی جاری افزایش یافته است.
 
مدیر دفتر منطقه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: در حال حاضر تراز سطح دریاچه ارومیه 1271.82 است که این میزان نسبت به مشابه سال گذشته یک متر و 4 سانتی متر بالا آمده است.
 
وی ادامه داد: وسعت دریاچه ارومیه در تاریخ 2 تیرماه 3178 کیلومتر مربع بوده و نسبت به سال قبل  856 کیلومتر بزرگتر شده است.
 
ساعی با اشاره به موضوع آغاز فرابند تبخیر به دنبال آغاز فصل گرما، گفت: بزرگترین تهدید پیش روی دریاچه ارومیه موضوع تبخیر بوده و البته دراین خصوص تا به امروز مطالعات بسیاری در سطح دنیا در خصوص پیشگیری از تبخیر آب دریاچه ها انجام شده است.
 
وی ادامه داد: پیشگیری از تبخیر آب دریاچه ارومیه نیازمند ارائه راهکارهای علمی دقیق بوده که در این خصوص  باید دانشگاهیان و متخصصان امر پای کار بیایند.
 

مدیر دفتر منطقه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله انتظار می رود اساتید و پژوهشگران دانشگاه و متخصصان امر در استان پای کار بیایند و راهکارهای خود را ارائه دهند که در این خصوص دفتر منطقه ای ستاد احیای دریاچه در استان آماده دریافت پیشنهادات و راهکارها است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: