به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با اعلام اینکه بر اساس طرح ساماندهی هفته بازار اندیشه در محل فعلی خود با بیش از ۴۰۰ غرفه ساماندهی شد گفت: راسته‌های شغلی از جمله میوه فروشان، لباس فروشان، سبزی فروشان، مواد خوراکی فروشان و چندین راسته دیگر توسط سازمان تقسیم بندی شده و در اختیار دست فروشان قرار گرفت تا وضعیت دست فروشان و هم وضعیت هفته بازار ساماندهی شود .

ابراهیم محمدی با اشاره به اینکه هفته بازار اندیشه در گذشته بدلیل عدم نظارت و بساط گستری خودجوش، وضعیت نامناسبی داشت و همین امر منجر به اجرای ناهماهنگ بازار شده و در نهایت با به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و مسائل دیگر باعث ناراحتی اهالی شهرک اندیشه و بخصوص نارضایتی ساکنین اطراف هفته بازار شده بود که اجرای طرح ساماندهی در آن را ضروری می‌کرد.

محمدی افزود: در این ساماندهی، ترافیک شدید خیابان‌های مجاور و خیابان مقابل اداره برق که ناشی از بساط گستری ناهماهنگ و بیرون از بازار بوجود آمده بود، با هماهنگی و برنامه ریزی عوامل سازمان حل شده و صنوف های مختلف در مکان‌های مشخص با تدابیر خاص جانمایی شده است که این امر باعث تسهیل در شریان اصلی محور اندیشه و خیابان‌ها و مجتمع‌های مسکونی اطراف بازار شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: