به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز در کنار پیشبرد امور شهری و تلاش برای پیشرفت و اجرای پروژه ها، توجه ویژه ای به تحقق بودجه سالانه خود دارد و نتیجه این تلاش ها و نگاه ویژه شهردار تبریز به این موضوع موجب شده تا در شش ماهه نخست سال جاری شاهد تحقق ۸۰ درصدی بودجه مصوب امسال باشیم.

تحقق ۸۰ درصدی بودجه سال ۹۸ در شش ماهه نخست سال در حالی رخ داده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد. به طوری که میزان تحقق بودجه در شش ماهه نخست پارسال، ۵۲ درصد بود اما این رقم در سال جاری به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

از مجموع ۸۰ درصد بودجه محقق شده شهرداری تبریز در شش ماهه نخست امسال، ۶۱ درصد نقدی و ۲۱ درصد غیر نقدی حاصل شده است و این میزان افزایش به ویژه از نظر بودجه نقدی، از تلاش مضاعف شهرداری های مناطق و مرکز برای کسب درآمد حکایت دارد.

بر اساس آمار شش ماهه نخست سال ۹۸، شهرداری منطقه ۹ تبریز بیشترین تحقق بودجه را در میان مناطق مختلف داشته و میزان تحقق بودجه مصوب این منطقه ۱۶۶ درصد است. طبق این آمار، شهرداری منطقه پنج با ۹۵ درصد، منطقه شش با ۷۵ درصد، منطقه هفت با ۷۱ درصد، مناطق ۱۰ و سه با ۵۹ درصد، منطقه دو با ۵۳ درصد، منطقه هشت با ۴۶ درصد، منطقه چهار با ۴۳ درصد و منطقه یک با ۴۱ درصد تحقق بودجه در ردیف های دوم تا دهم قرار دارند.

این آمار نشان می دهد که شهرداری های مناطق در این مقطع زمانی از سال و با وجود تنگنای مالی و وضعیت اقتصادی کشور، در تحقق بودجه مصوب موفق عمل کرده اند.

شهرداری های مناطق ۱۰ گانه تبریز همچنین در عملکرد عمرانی خود نسبت به دوره شش ماهه سال گذشته، عملکرد مطلوبی داشته اند و بر این اساس شهرداری منطقه پنج با ۷۴ درصد بهترین عملکرد عمرانی را به خود اختصاص است.

طبق آمار شش ماهه نخست سال، شهرداری های مناطق شش و چهار با ۴۸ درصد، مناطق دو و ۱۰ با ۴۵ درصد، منطقه هفت با ۳۸ درصد، منطقه ۹ با ۳۳ درصد، منطقه یک با ۲۶ درصد، منطقه سه با ۲۳ درصد و منطقه هشت با ۱۶ درصد در ردیف های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

مجموع عملکرد عمرانی شهرداری تبریز در شش ماهه نخست سال جاری ۴۱ درصد است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: