به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا افزود:تیم های ارزیاب اورژانس در حال ارزیابی از مناطق سراب، بستان آباد و میانه هستند.

وی ادامه داد: ۸ گروه ارزیاب اورژانس در حال فعالیت هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: